Algemene Voorwaarden

Deelname aan Showhero:

 • Deelname aan Showhero is gratis.
 • Deelname is alleen mogelijk voor mensen met een beperking (zowel lichamelijke- als verstandelijke beperking). Deelnemers mogen wel begeleidt en ondersteund worden door iemand zonder beperking.
 • De communicatie vanuit Showhero loopt gebruikelijk via de contactpersoon. Indien de contactpersoon de deelnemer zelfstandig competent acht, is het mogelijk dat Showhero rechtstreeks met de deelnemer communiceert.
 • Deelnemers dienen de opgegeven acts uit te voeren tijdens de show. Veranderingen zijn eventueel mogelijk na overleg.
 • Een optreden duurt maximaal 5 minuten. Showhero heeft het recht om vooraf liedjes in te korten of het optreden af te breken tijdens de show. Showhero zal eventuele wijzigingen voortijdig communiceren.
 • Deelnemers dienen te allen tijde de instructies van de begeleiders en andere stafleden van Showhero op te volgen. Wanneer de deelnemer dit weigert heeft Showhero het recht de deelnemer te diskwalificeren.

Dirk-Jan

 • Crowdsurfen is niet toegestaan. Showhero stelt zich niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen indien dit wel gebeurt. Tegenwoordig wordt door sommige zorgverzekeraars ‘crowdsurfen’ opgenomen in een zorgpakket. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering.
 • Wanneer er een jury aanwezig is tijdens de show, is de deelnemer verplicht op het podium aanwezig te zijn op het moment dat het jurycommentaar wordt gegeven.
 • Showhero wil deelnemers de dag van hun leven bezorgen en daarom wil Showhero dat iedereen zich een winnaar voelt. Elke deelnemer zal met een welverdiende prijs thuiskomen.
 • Voor, tijdens en na de shows van Showhero zal er door Showhero worden gefotografeerd. Deelnemers stemmen bij deelname in met het feit dat foto’s van optredens mogelijk gepubliceerd kunnen worden op de website (www.showhero.nl) en diverse social media (Facebook, YouTube en andere aan Showhero gerelateerde websites). Tevens kunnen de foto’s worden gebruikt voor artikelen, folders, flyers en ander promotiemateriaal.
 • Voor, tijdens en na de shows van Showhero zullen er door Showhero mogelijk video-opnames worden gemaakt. Deelnemers stemmen bij deelname in met het feit dat video’s van optredens mogelijk gepubliceerd kunnen worden op de website (www.showhero.nl) en diverse social media (Facebook, YouTube en andere aan Showhero gerelateerde websites). Tevens kunnen de video’s worden gebruikt voor divers promotiemateriaal.

 

Begeleiding vanuit Showhero:

 • Showhero streeft naar de best mogelijke begeleiding en zet daarom professionele begeleiders in. Het is voor Showhero echter onmogelijk om voor, tijdens en na de show continu toezicht te houden op de deelnemers. Showhero stelt zich daarom niet aansprakelijk voor eventuele incidenten betreffende de deelnemers.
 • Deelnemers hebben het recht om voor, tijdens en na de show begeleidt te worden door een begeleider of verzorger. Dit dient echter vooraf te zijn gecommuniceerd met Showhero. Pas na goedkeuring vanuit Showhero is dit gerechtigd. Begeleiders en verzorgers hebben echter geen inspraak in het draaiboek van de show.
 • Deelnemers en betrokkenen hebben bij inschrijving de mogelijkheid om aan te geven of er vanuit de woonvoorziening een begeleider meekomt. De verantwoordelijkheid voor de deelnemer ligt bij de woonvoorziening. Wanneer een deelnemer rolstoelafhankelijk, medicatieafhankelijk of incontinent is, raadt Showhero aan om een begeleider mee te nemen.
 • Showhero is niet verantwoordelijk voor de medicatie-innames van deelnemers. De deelnemer of betrokkene dient bij inschrijving eventueel medicijngebruik te vermelden en hier zelf voor te zorgen tijdens de show.
 • Wanneer er vanuit Showhero eten wordt aangeboden, wordt er geen rekening gehouden met speciale diëten of allergieën. Betrokkenen dienen, indien een deelnemer een specifiek dieet volgt of voor bepaalde stoffen allergisch is, zelf voor vervanging te zorgen.
 • Showhero zorgt bij bijna elke show voor de aanwezigheid van visagisten die alle deelnemers opmaken als de deelnemer hier behoefte aan heeft. Het is voor iedere deelnemer mogelijk om deel te nemen aan de visagie.
 • Showhero beschikt (nog) niet over een garderobe met voor de deelnemers te gebruiken kledingstukken. Deelnemers dienen zelf de kleding mee te nemen waarin zij zullen optreden.

 

Bezoeken van een Showhero-show:

 • Bezoekers die rolstoelafhankelijk zijn dienen dit altijd bij de reservering en aan de kassa te vermelden. Wanneer dit niet gemeld is heeft Showhero of de desbetreffende gelegenheid het recht om deze bezoekers te weigeren.
 • Begeleiders, verzorgers en andere verwanten dienen net als iedere andere toeschouwer de toegangsprijs te betalen.
 • Wanneer er een begeleider vanuit de woonsituatie mee komt om de deelnemer te begeleiden verwachten wij dat de begeleider gedurende de gehele show backstage begeleiding biedt. Mocht de begeleider alsnog de show willen zien, verwachten wij dat zij net als iedere andere toeschouwer de toegangsprijs betalen.
 • Voor, tijdens en na de shows van Showhero zal er door Showhero worden gefotografeerd. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op de website (www.showhero.nl) en social media (Facebook, YouTube en andere aan Showhero gerelateerde websites). Tevens kunnen de foto’s worden gebruikt voor artikelen, folders, flyers en ander promotiemateriaal. Het is voor Showhero onmogelijk om elke bezoeker persoonlijk in te lichten wanneer men gefotografeerd is. Mocht u bezwaar hebben tegen eventuele publicatie; neem dan contact met ons op.
 • Voor, tijdens en na de shows van Showhero zullen er mogelijk video-opnames worden gemaakt. Deze video’s kunnen worden gebruikt op de website (www.showhero.nl) en social media (Facebook, YouTube en andere aan Showhero gerelateerde websites). Tevens kunnen de video’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Het is voor Showhero onmogelijk om iedereen persoonlijk in te lichten wanneer men op een video-opname te zien is. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van video’s waarop u te zien bent; neem dan contact met ons op.

 

Diefstal en verlies van eigendommen:

 • Showhero stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van deelnemers of betrokkenen. Er wordt gedurende de show een ruimte aangeboden waar deelnemers en betrokkenen hun eigendommen neer kunnen leggen. Het meenemen van eigendommen naar de showlocatie is op eigen risico. Showhero raadt  het af om waardevolle spullen mee te nemen naar de show.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

 • Bij deelname stemt de deelnemer in dat het gebruik van namen, leeftijden, woonvoorzieningen voor het schrijven van artikelen is toegestaan.
 • Showhero bewaakt de persoonsgegevens van deelnemers, contactpersonen en alle stafleden van Showhero zorgvuldig zodat deze niet bij derden terechtkomen.
 • Opgegeven e-mailadressen kunnen worden gebruikt voor het rondsturen van informatie, aanmeldings- en inschrijfformulieren en andere vormen van publiciteit. De ontvanger heeft te allen tijde recht om het gebruik van het e-mailadres te stoppen. Gelieve hierover contact op te nemen met Showhero.
 • Het gebruik van persoonsgegevens in publicaties is enkel toegestaan na overleg.

 

Werving- en selectieproces van deelnemers:

 • Via de website van Showhero (www.showhero.nl), de Showhero-Facebookpagina, de e-mail en via een ander kanaal worden inschrijfformulieren verspreid naar de woonvoorzieningen, sociale werkplaatsen, dagactiviteitencentra en andere voorzieningen voor mensen met een beperking.
 • Deelnemers worden door Showhero geselecteerd op basis van geschiktheid voor de show. Showhero zoekt in haar shows naar afwisseling in optredens die tevens passen bij het thema van de show. Er is hierbij geen vast selectieproces en Showhero is vrij in haar keuze betreffende de selectie van deelnemers.
 • Wanneer Showhero deelnemers moet teleurstellen voor een betreffende show, zal Showhero kijken naar een alternatief. Showhero streeft ernaar om iedereen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een show.
Menu